W PLATONIZMIE

a woman and a child

W platonizmie wyraża je koncepcja ponad­czasowego, samowystarczalnego, niezależnego od działalności poznawczej indywidu­alnego podmiotu – świata idei, którego odzwierciedleniem jest m. in. wiedza nau­kowa. W kantyzmie reprezentowane jest ono przez twierdzenie o istnieniu aprio­rycznych form wiedzy, stanowiących wstępny, konieczny warunek wszelkiego poz­nania doświadczalnego. W nominał izmie z kolei wiązanie pewnych jednostek wiedzy, zwłaszcza logiczno-matematycznej, ze strukturami języka pojętego jako system auto­nomiczny względem ludzi twórczo zeń korzystających, jest wyrazem tej samej, apriorystycznej tendencji do oddzielania wiedzy od działalności poznawczej jed­nostkowego podmiotu i do negliżowania jego roli w poznaniu.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!