W PROGNOZIE ROZWOJU

women's blue dress shirt

W Prognozie rozwoju edukacji w Polsce do roku 2020 („Nowe w Szkole” 2000-2001, nr 2 i 3), opracowanej przez Cz. Banacha i Cz. Kupisiewicza, autorzy wskazują na zadania dla edukacji wyni­kające z zachodzących w świecie zmian społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Zaliczają do nich:wzrost mobilności zawodowej, społecznej i przestrzennej; zmiany na rynku pracy determinują zmiany w edukacji, w tym głów­nie w systemie szkolnym. Zakłada się, że zmiany te polegać będą na:dalszej rozbudowie średniego szkolnictwa ogólnokształcącego kosztem szkolnictwa zawodowego, przy przesuwaniu części kształ­cenia na szczebel pomaturalny oraz do zakładów pracy i nieszkol- nych placówek edukacji profesjonalnej;dalszym rozwoju nauki, techniki i technologii oraz organizacji, co wymagać będzie większej niż obecnie liczby specjalistów o wyso­kich kwalifikacjach, w tym menedżerów.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!