W ŚWIETLE CELÓW

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

Ujmował on kanon wykształcenia ogólnego jako zbiór niezbędnych współczesnemu człowiekowi sprawności. A mianowicie: sprawności ułatwiających mu posługiwanie się wytworami cywilizacji;etycznych rygorów, a więc dyspozycji etycznych i psychicz­nych ułatwiających mu opanowanie sztuki życia z ludźmi;przekonań moralnych dotyczących własnej osoby, jej tożsa­mości i godności, a także gotowości wypełniania zasad etyki i do­chowania im wierności.W świetle prezentowanych celów szkoła ujmowana jest jako śro­dowisko budowania kultury człowieka i pewna forma jej transmisji. Dlatego też podkreśla się w dokumencie, że dobro dziecka jest naj­wyższą wartością, podobnie jak jego prawo do wolności myśli, sumie­nia, wyznania, wypoczynku, czasu wolnego czy wypowiadania się.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!