W ZAKRESIE SFORMUŁOWANIA

woman in gray long sleeve shirt sitting beside boy in orange crew neck shirt

Prima facie mogłoby nasunąć się przypuszczenie, że przynajmniej w zakresie tego bardzo ogólnego sformułowania epistemologia genetyczna Piageta bliska jest stanowisku zajętemu (pośrednio) wobec sporu o zasady rozwoju nauki przez episte­mologię historyczną. Charakteryzuje wszak ona rozwój nauki — podobnie jak oma­wiana obecnie koncepcja — w terminach ramowych prawidłowości obiektywnych, tyle że psychobiologicznych, nie zaś w sposób istotny społecznych. Jednakże to, czy i w jakim stopniu ta literalnie niewspółmierna z epistemologią historyczną pro­pozycja teoriopoznawcza faktycznie sytuuje się także poza kręgiem „ideologii histo­rycznej”, będzie można ustalić wówczas, gdy przeanalizuje się jej założenia i skon­frontuje się je z odpowiednimi założeniami orientacji, takiej jak hipotetyzm. po­zostającej niewątpliwie w kręgu wspomnianej ideologii.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!