WALKA POLITYCZNA

man in black jacket wearing white face mask

Walka polityczna, spory światopoglądowe i proble­my gospodarcze stanowiły – dotąd zresztą nieprzezwyciężone – przeszkody w sprawnym określeniu i ukształtowaniu modelu de­mokracji w Polsce. Transformacja jako wielopłaszczyznowy i długofalowy, bardzo trudny proces dostosowawczy i zarazem innowacyjny zachodzi jed­nocześnie w sferze społeczno-politycznej, ekonomicznej, ideolo­gicznej, prawnej, a także edukacyjnej (dydaktyczno-wychowawczej). Owa głęboka przemiana ustrojowa jest procesem przekształcania organizacji i metod działania władzy państwowej, reprezentującej ideały polityczne klasy lub warstwy społecznej znajdującej społecz­ne poparcie (K. Nowak, 1996).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!