WAŻNA ROLA W EDUKACJI

women's blue dress shirt

Ważną rolę wyznacza edukacji opracowanie Komitetu Prognoz Polska w XXI wieku przy Prezydium PAN pt. W perspektywie roku 2010 (1995, s. 28-29). Autorzy stwierdzają, że priorytetem na te lata powinno być wykorzystanie potencjału intelektualnego Polski i jej zasobów ludzkich dla przyspieszenia modernizacji procesów spo­łeczno-gospodarczych. Opowiadają się za strategią ofensywy eduka­cyjnej Polski i osiągnięciem do roku 2010 europejskich standardów edukacyjnych. Nową kategorią edukacyjną, powstałą w wyniku nasilających się procesów integracji Starego Kontynentu, jest europejski wymiar edukacji. Zgodnie z tradycją europejską edukacja była funkcją uznanych wartości, w tym zwłaszcza wartości humanistycznych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!