WIDOCZNA PŁASZCZYZNA

woman in black coat sitting on chair

Widoczna wyraźnie w płaszczyźnie literalnie rekonstruowanych sformułowań (a więc w płaszczyźnie literalnego odniesienia przedmiotowego) niezgodność Millowkiej i Piagetowskiej charakterystyki wiedzy prawomocnej zdaje się wypływać z dwóch źródeł. Z jednej strony jest ona rezultatem korespondencyjnego skorygowania przez Piageta klasycznie pozytywistycznego systemu samej psychologii, co ma swoje reperkusje epistemologiczne, dostrzegalne zwłaszcza w sposobie modyfikacji tezy o     empirycznym fundamencie wiedzy naukowej i założeń składających się na indukcjonizm. Powód drugi jest znacznie bardziej ważki z punktu widzenia problematyki metaepistemologicznej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!