WIZJA ZREFORMOWANEJ SZKOŁY

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

Kształtując ogólną wizję zrefonnowanej szkoły, należy uwzględ­nić kilka założeń.Człowiek powinien mieć zapewnione warunki do nauki sto­sownie do własnych chęci i możliwości w każdym okresie swojego życia, od najwcześniejszych lat do późnej starości, zatem tradycyjny podział ludzkiego życia na okresy zabawy, nauki i pracy traci rację bytu.Wszystkim uczniom należy zapewnić możliwie szeroki zasób trwałej wiedzy i operatywnych umiejętności oraz ukształtować w nich potrzebę i nawyk ustawicznego uczenia się.Niezbędne jest gruntowne rozpoznanie uzdolnień wykazywa­nych przez każdego ucznia oraz zapewnienie warunków i środków umożliwiających ich optymalny rozwój, ponieważ każdy człowiek (wyłączając przypadki patologiczne) wykazuje określone uzdolnie­nia, które szkoła powinna ujawniać i rozwijać.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!