WRAŻENIA DOZNAWCZE

woman in blue tank top standing beside white wall

„Jeśli bowiem ciała znamy i znać możemy tylko o tyle, że znamy wrażenia zmysłowe, jakie te ciała wywołują w nas czy też w innych ludziach, to te wrażenia muszą być wszystkim, co w gruncie rzeczy rozumiemy przez ich cechy; i rozróżn enie, jakie słownie czynimy między własnościami rzeczy a wrażeniami zmysłowymi, jakie od tych rzeczy otrzymujemy, musi mieć raczej swe źródło w tym, że tak jest wy­godnie mówić, niż w naturze tego, co oznaczają te terminy”. Poszczególne wrażenia doznawane przez indywidualne podmioty są werbalizowane w postaci zdań jednostko­wych (atomicznych lub molekularnych). Zdania te, niezależnie od dobranej stylizacji, czyniącej je zdaniami introspekcyjnymi (treścią których są stany świadomości) lub ekstraspekcyjnymi (treścią których są jakości i stosunki przedmiotowe), reprezentują wiedzę pewną: są „prawdami oczywistymi”.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!