WSPÓLNE ZAŁOŻENIA

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

Owe wspólne założenia, to psychologizm i indywidualizm metodologiczny. Psychologizm przejawia się tu w uznaniu problemów teoriopoznawczych za stricte psychologiczne. Wyrazem indywidualizmu metodologicznego, który stanowi jego konsekwencję, jest z kolei potraktowanie relacji między jednostko­wym podmiotem a przedmiotem poznania jako punktu wyjścia rozważań episte­mologicznych .Te same, obok wielu dalszych, założenia interweniują konsekwentnie przy udzielaniu odpowiedzi na tak rozumiane pytania epistemologiczne.Najogólniejszym wyrazem psychologizmu w tej z kolei płaszczyźnie jest przy­znanie psychologii istotnej roli w teorii poznania naukowego, uznanie, iż jej usta­lenia empiryczne mogą rozstrzygać pewne kwestie epistemologiczne.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!