WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

woman in black framed eyeglasses holding pen

Wszechstronny rozwój umysłowy, rozwój zainteresowań po­znawczych oraz potrzebę kształcenia ustawicznego, budowanie są­dów i ocen w sposób samodzielny, umiejętność podejmowania decy­zji, zrozumienie dokonujących się w świecie przemian.Dzięki realizacji celów zawodowych młodzież powinna m.in.:oceniać różne zawody z uwzględnieniem swoich możliwości, uzdolnień i zainteresowań i na tej podstawie dokonywać wyboru kierunku dalszej nauki lub pracy zawodowej;rozumieć potrzebę i rozwijać dążenie do stałego doskonalenia własnych umiejętności zawodowych oraz samodzielności;cenić walory i wartość pracy jako podstawowej formy egzy­stencji człowieka.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!