WSZYSTKIE KONCEPCJE

women's blue dress shirt

Zgodnie z tym co już za­powiadaliśmy, w dalszych partiach tego rozdziału zestawimy Piagetowską wizję rozwoju nauki z pozytywistyczną i hipotetystyczną teorią poznania naukowego. Nawiasem dodajmy, że wszystkie koncepcje epistemologiczne brane przez nas pcd uwagę są — w aspekcie ich literalnych odniesień przedmiotowych — niewspółmierne ze sobą. Nie przeszkadza to jednakże naszym analizom, gdyż przyjmując w nich jako płaszczyznę odniesienia epistemologię historyczną, zakładamy, iż jej literalne odniesienie przedmiotowe wyraża lepiej praktyczno-obiektywne odniesienie przed­miotowe czy to koncepcji Piageta, czy pozytywistycznej lub hipotetystycznej teorii poznania, niż odpowiednie ich własne, literalne odniesienia przedmiotowe. Inaczej mówiąc, rozważania nasze będą bazowały na relacji korespondencji ścisłej, jaka za­chodzi między pozytywizmem, hipotetyzmem a epistemologią historyczną i jaka sądzimy — zachodzi między epistemologią genetyczną a tą ostatnią teorią pozna­nia naukowego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!