WYCHOWANIE INTEGRALNE

man in black jacket wearing white face mask

. W szkole mówi się więc o wychowaniu integralnym, czyli scalającym wszystkie sfery życia ludzkiego. Owa integralność polega na wspiera­niu ucznia w rozwoju zdrowotnym, psychicznym, estetycznym, inte­lektualnym, społecznym, moralnym i duchowym, zespoleniu nauczania z wychowaniem oraz postrzeganiu ucznia w kontekście warunków śro- dowiskowo-społecznych. Podstawowym celem wychowania w szkole staje się przygotowanie ucznia do życia zawodowego i społecznego oraz odpowiedzialnego korzystania z wolności. Problematyka wychowania zajmuje znaczące miejsce w doku­mentach oświatowych.W Podstawie programowej kształcenia ogól­nego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów stwierdza się, że edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!