WYMIENIONE CELE

woman placing sticky notes on wall

Wymienione cele określają wieloaspektowy charakter oceny wewnątrzszkolnej jako: najczęściej spotykanej, potocznie utożsamianej z samym oce­nianiem;związanej z systemowym wspieraniem rozwoju ucznia przez pomoc w kształtowaniu jego umiejętności samodzielnego precyzo- wan a celów i sposobów ich realizacji, a także umacniania wiary we własne siły oraz motywacji wspierającej zaangażowanie ucznia we własny rozwój;kształtującej poczucie odpowiedzialności dorosłych za roz­wój dziecka, pokazującej obok efektów jego pracy również przy­czyny niepowodzeń bądź ograniczonych sukcesów związanych ze sposobem pracy nauczyciela i zastosowanym przez niego warszta­tem pracy.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!