ZADANIA SYSTEMU EDUKACJI

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

Przystosowanie do istniejących warunków było zadaniem najważniejszym. Zmiana ustroju społeczno-gospodarczego, a przede wszystkim zanegowanie hierarchicznego ładu społecznego i dążenie do ukształtowania społeczeństwa demokratycznego stanowią przy­czyny radykalnej reorientacji filozofii edukacyjnej. Istotne dla przy­szłości polskiej edukacji jest uświadomienie potrzeby zastąpienia edukacji adaptacyjnej doktryną edukacji krytycznej, pobudzającej do innowacji, twórczości i zmian otaczającego świata (T. Lewo­wicki, 1997, s. 17-18). Doktryna ta oddaje sens, idee i praktykę wielu nurtów edukacyjnych: pedagogiki krytycznej, dialogu, wy­zwolenia, antypedagogiki oraz rozmaitych odmian pedagogiki hu­manistycznej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!