ŻADNA Z TEORII

woman in gray long sleeve shirt sitting beside boy in orange crew neck shirt

Stąd żadna z teorii poznania naukowego nie może rościć sobie prawa do ponadhisto- rycznej ważności ustanawianych przez nią norm poznawczych i dyrektyw metodolo­gicznych, gdyż normy te i dyrektywy są funkcjonalno-obiektywnie uwarunkowane z tego powodu nie są one ponadczasowo obowiązujące. Podkreślmy też, że zmiany w obrębie wymienionych sfer świadomości społecznej związanych z nauką powodo­wane są przez stale działające, choć historycznie różnie się przejawiające, zapotrze­bowania obiektywne zgłaszane nauce; okoliczność ta jest wynikiem tego, że rozwój nauki sprzężony jest z procesem rozwoju całokształtu praktyki społecznej, stanowiąc jego składową.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!