ZAPEWNIENIE ATRAKCYJNOŚCI

woman placing sticky notes on wall

Zmiany te powinny zapewnić atrakcyjność oceniania, jego różnorod­ność oraz doprowadzić do zmiany wyobrażenia uczniów i nauczy­cieli o ocenianiu, ponieważ problemy te wydają się kluczowe dla całego systemu edukacji.Warto w szkołach przeprowadzać ewaluację wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO), która będzie miała na celu:rozpoznanie istoty, przejawów i przyczyn trudności uczniów w zrozumieniu WSO;porównanie uwagi i spostrzeżeń nauczycieli z odbiorem tego systemu przez uczniów i rodziców;wykorzystanie informacji zawartych w ankietach do poprawy skuteczności pracy dydaktycznej;wprowadzenie zmian i modyfikacji, jeżeli w wyniku przepro­wadzonej analizy będzie to pożądane.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!