ZASTOSOWANIE DO REFLEKSJI

woman in black framed eyeglasses holding pen

Wydaje się, iż założony w epistemologii pozytywistycznej indywidualizm metodologiczny i psycholo- gizm funkcjonuje obiektywnie w ten sposób, że wskazuje na niezbędną rolę w prak­tyce badawczej pewnej wybranej grupy społeczno-zawodowej osób, psychofizycznie zdolnych realizować cele społeczne podniesione do rangi norm poznawczych w ra­mach danej społecznej świadomości metodologicznej; warunki psychofizyczne wspom­nianej zdolności określa oczywiście psychologia. W takiej przy tym mierze, w jakiej zastosowana do refleksji epistemologicznej psychologia trafnie rozpoznaje proces, w ramach którego jednostka przyswaja sobie świadomość społeczną i partycy puje w niej, refleksja owa może odpowiednio skutecznie regulować (subiektywnie) ów proces, który — oczywiście — jest drobnym zaledwie fragmentem społecznego roz­woju nauki.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!