ZDOLNOŚĆ I GOTOWOŚĆ

man in gray shirt facing sticky notes

Można więc przyjąć, że kompetencja to zdolność i gotowość do wykonania zadań na oczekiwanym poziomie zgodnym ze stan­dardami. Natomiast standard to taki poziom realizacji kształcenia, któiy można uznać za wystarczające świadectwo, że uczący osiągnął cel i spełnił podstawowe wymagania edukacyjne dla podjęcia czyn­ności zawodowych. W standardach zawodowych kompetencji nauczycielskich naj­częściej uwzględnia się kulturowy kontekst funkcjonowania syste­mów edukacyjnych oraz wymagania wynikające z wprowadzonej reformy edukacji. Kształcenie i rozwój nauczyciela w zawodzie two­rzą integralną całość, a głównym celem tych działań jest ukierunko­wanie i wspomaganie nauczyciela w rozwoju.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!