ZESPÓŁ WYPALENIA

boy in black hoodie sitting on chair

Zespół wypalenia charak­teryzuje się trzema grupami objawów:emocjonalnym i psychologicznym wypaleniem przejawiają­cym się w dystansowaniu się w kontaktach z uczniami, rodzicami oraz od trudnych spraw zawodowych;depersonalizowaniem podmiotów interakcji zawodowej pole­gającym na obwinianiu podopiecznych, stosowaniu kar i zachowa­niach cynicznych. Prowadzi to do utraty kompetencji zawodowych lub niemożliwości rozwoju umiejętności interpersonalnych, takich jak: empatia, słuchanie, komunikowanie się i negocjowanie, a zwłaszcza umiejętności porozumiewania się z młodzieżą, rodzica­mi, współpracownikami i przełożonymi; obniżeniem lub utratą satysfakcji i zaangażowania zawodowego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!