ZMIANY SYSTEMU OCENIANIA

three men laughing while looking in the laptop inside room

W zmianach systemu oceniania w zreformowanej szkole ekspo­nuje się:rozwijanie oceniania wspomagającego rozwój ucznia w miej­sce dominującego ciągle oceniania sumującego osiągnięcia;Następowanie oceny negatywnej ze wskazaniem, czego jesz­cze uczeń nie umie, oceną pozytywną wskazującą, co już osiągnął;zabezpieczanie systemu szkolnego przed zbędnymi różnica­mi, jakie mogą wyniknąć z interpretacji podstawy programowej przez poszczególnych nauczycieli;wprowadzenie oceniania zewnętrznego obok oceniania we- wnątrzszkolnego.Wprowadzane zmiany do szkolnego systemu oceniania polegają na zmianie filozofii i języka oceniania zmierzają do uświadomienia uczniom, że:nauka jest procesem ciekawym, przyjemnym i dostępnym dla każdego, jest niekończącym się procesem poznawania, nie zaś jedno­razowego posiadania wiedzy.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!