ZMIENNE ZAPOTRZEBOWANIA

woman in blue tank top standing beside white wall

Zmienne historycznie zapotrzebowania obiektywne kierowane do nauki z pozanaukowych typów praktyk same są rezultatem ludzkiej działalności społecznej — nieprzewidzianym z reguły efektem globalnym przeciwstawnych ten­dencji społecznych czy zapotrzebowań, pierwotnie funkcjonalnych względem prakty­ki społecznej, z czasem zaś blokujących dalszy jej rozwój. Ten ostatni moment można wykorzystywać przy odróżnianiu prawidłowości (ramowych) o charakterze społeczno-obiektywnym od prawidłowości obiektywnych (określonych lub ramo­wych) o charakterze przyrodniczym. Z punktu widzenja omawianej koncepcji rozwojem nauki rządzą wyłącznie prawidłowości pierwszego rodzaju.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!