ZREFORMOWANA SZKOŁA

man in gray shirt facing sticky notes

Można zatem wskazać kilka podstawowych cech, jakimi powin­na charakteryzować się zreformowana szkoła, będąca nie tylko miej­scem zdobywania wiedzy, ale i uczenia się życia:Szkoła ma jasno określone cele i plany rozwoju;Zatrudnieni w niej nauczyciele znają społeczność lokalną, przez co placówka oświatowa jest silnie powiązana ze środowiskiem lokalnym;Szkoła zapewnia możliwość: uświadomienia uczniom różnic w zainteresowaniach, rozbieżności w osądach, alternatywnego my­ślenia w stosunku do istniejącej rzeczywistości oraz krytycznego dystansu do niej; szkoła stymuluje i pobudza rozwój wyobraźni, myślenia doraźnego i perspektywicznego, zapewnia przeżywanie nowych, pozytywnych doświadczeń; jest miejscem nauki i życia;Szkoła nie ignoruje faktu zróżnicowania startu uczniów, uwzględnia różnice indywidualne i pomaga je wyrównywać.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!