ZWIĄZEK Z POTRZEBAMI

woman in gray long sleeve shirt sitting beside boy in orange crew neck shirt

Ma to związek z większymi niż dotychczas potrzebami i wymaganiami społecznymi w zakresie działalności pedagogicznej nauczycieli, ze stawianiem nowych zadań edukacyjnych. Zmieniają­ce się zadania nauczyciela są konsekwencją procesów rozwojowych społeczeństwa i oczekiwań społecznych pod adresem szkoły. Są też pochodną celów kształcenia i wychowania: pedagogicznych, spo­łecznych, kulturalnych, politycznych i ekonomicznych oraz funkcji szkoły: rozwojowej, kształcącej, wychowawczej, orientacyjnej, opie­kuńczej i badawczej.Na podstawie analizy literatury przedmiotu i obserwacji kierunku zmian w polskim systemie edukacji można stwierdzić, że jako istotne dla przyszłości kreowane są cele i treści związane z poznawaniem i zrozumieniem zmieniającego się świata, z konieczną i oczekiwaną aktywnością jednostki, jej zdolnością do uczestnictwa w formulowaniu i rozwiązywaniu problemów życia zbiorowego i osobowego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!