boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

WAŻKOŚĆ POWODÓW

14 marca, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Ten drugi powód jest — oczywiście – znacznie bardziej ważki niż pierwszy. Zwróćmy bowiem uwagę na to, iż psychologiczne prawa równoważenia się struktur logiczno- -matematycznych, […]

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

WŁASNOŚCI GLOBALNE

7 marca, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

W takim razie własności globalne rozwojowo kolejnych struktur WN (wzrastająca abstrakcyjność, coraz wyższe zróżnicowanie wewnętrzne i poziom integracji) nie tłumaczą się niczym poza tym, iż […]