woman carrying white and green textbook

SYSTEMY WIEDZY NAUKOWEJ

20 lipca, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Systemy wiedzy naukowej to systemy hipotetyczno-edukcyjne — w przypadku dyscyplin empirycznych, lub systemy sformalizowane dyscyplin formalnych, w obu wypadkach wykraczające (nieraz dość znacznie) poza to, co […]

women's blue dress shirt

WZRASTAJĄCA ABSTRAKCYJNOŚĆ

2 lipca, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Wzrastająca abstrak­cyjność historycznie kolejnych systemów wiedzy empirycznej wiąże się z użyciem do budowy tych systemów w coraz większym zakresie modeli matematycznych (coraz bardziej abstrakcyjnych) wypracowanych […]