person using MacBook Pro

UWZGLĘDNIENIE ZAŁOŻEŃ

23 listopada, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Uwzględnianie tych założeń i zapewnienie niezbędnych środków do ich realizacji powinno doprowadzić do zbudowania szkoły, w której szanse edukacyjne dzieci będą bardziej wyrównane, wzro­śnie wpływ […]

woman in black coat sitting on chair

REWOLUCYJNE ZMIANY

15 listopada, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Niemal rewolucyjne zmiany w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji za pośred­nictwem nowoczesnych technik i technologii zapowiadają istotne przeobrażenia funkcji szkoły. Wydaje się, że edukacja […]