people sitting on chair inside room

ISTOTNE RÓŻNICE

24 kwietnia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

W takim razie Piagetowski instrumentalizm psychobiologiczny obejmuje swym zakresem całość wiedzy empirycznej, zarówno wiedzę potoczną, jak i naukową, niezależnie od poziomu jej abstralccyjności, nie dotyczy […]

person using laptop

WARIANT INSTRUMENTALIZMU

9 kwietnia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Przypomina on natomiast wariant instrumentalizmu całościowego reprezentowany przez W. V. Qiine’a, który podważywszy neopozytywistyczną dychotomię zdań analitycznych i syn­tetycznych, wszelkie zdania ujmuje instrumentalistycznie (odmawiając im […]