boy in black hoodie sitting on chair

DOKONUJĄC DIAGNOZY

11 kwietnia, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Dokonując diagnozy początkowej, należy uwzględnić wszystkie zasoby szkoły, zarówno podmioto­we, jak i przedmiotowe, a więc: tradycję, wiedzę, doświadczenie, osoby i ich zapał, entuzjazm, a także […]

man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook

DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

5 kwietnia, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Diagnoza sytuacji wychowawczej ujawnia konieczność tworze­nia spójnego programu działań wychowawczych w szkole oraz ist­nienia wspólnej wizji wychowawczej szkoły. Będzie ona pokazywać kierunek działań i pozwoli […]

person holding click pen

STWORZONA WIZJA

1 kwietnia, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Stworzona wizja winna uwzględniać również poglądy i punkty widzenia uczniów, rodziców, przedstawicieli organów samorządo­wych i innych podmiotów współtworzących oblicze szkoły. Zdobyta w ten sposób wiedza […]