man in black jacket wearing white face mask

NOWY KONTEKST EDUKACYJNY

26 kwietnia, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Nowy kontekst edukacyjny tworzą również dążenie do demo­kratyzacji życia społecznego i wdrażania zasad gospodarki rynkowej oraz aspiracje edukacyjne coraz liczniejszych grup społecznych. Oznacza to nie […]

A group of friends at a coffee shop

GŁÓWNE KIERUNKI PRZEBUDOWY

22 kwietnia, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Na główne kierunki przebudowy edukacji wskazuje raport Komitetu Ekspertów pt. Edukacja narodowym priorytetem (1989, s. 332-335). Dotyczą one powszechności kształcenia i rozwiązań strukturalno- programowych polegających […]

women's blue dress shirt

KORESPONDUJĄCE KIERUNKI

5 kwietnia, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Kierunki te korespondują z krytyczno-kreatywną doktryną oświa­tową, pobudzającą do innowacji, twórczości, zmian otaczającego świata, będącą czynnikiem ulepszania życia ludzi, uwzględniającą potrzeby i pragnienia uczestników procesów […]