three person pointing the silver laptop computer

MÓWIĄC O OCENIANIU

16 listopada, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Z dotychczasowych rozważań wynika, że ocenianie jest:procesem gromadzenia informacji;integralną częścią procesu edukacyjnego;wspieraniem szkolnej kariery uczniów i podnoszeniem ich motywacji do uczenia się.Mówiąc o ocenianiu, należy […]