boy in black hoodie sitting on chair

WYPUNKTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI

20 listopada, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

W sposób efektywny, nowe elementy bezpośredniego, subiektywnego kontekstu społecznego o charakterze prewidystycznym kolejnej (w porównaniu z T) fazy rozwojowej odnośnego typu (odnośnych typów poza­naukowej praktyki […]

woman in black coat sitting on chair

RAMOWE OKREŚLENIE

7 listopada, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Określa on w sposób ramowy zakres i charakter zmian rozwojowych, m. in. w obrębie związanych z nauką sfer świadomości społecz­nej: w obrębie samej wiedzy naukowej, […]