MacBook Pro near white open book

NORMY LOGICZNO- MATEMATYCZNE

23 lipca, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Ahistoryzm społeczny epistemologii genetycznej przejawia się w niedostrzeganiu historycznie kolejnych form społecznej praktyki badawczej, zwłaszcza zaś jej spo- łeczno-subiektywnego kontekstu, jakim jest zawsze dany, historycznie […]