group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

INTENSYWNY ROZWÓJ

19 kwietnia, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

W związku z tym intensyw­nemu rozwojowi ulegnie szkolnictwo wyższe różnych typów i pozio­mów (licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktoranckie) oraz proces kształcenia kadr naukowych w uczelniach […]