woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

KAŻDE Z POJĘĆ

16 sierpnia, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Każde z tych pojęć, korzystając z tego założenia, czerpie swą treść i możliwość odróżniania się od pozostałych.W przypadku zawodu nauczyciela założenie o pełnym przygo­towaniu do […]

boy in black hoodie sitting on chair

W SPOSÓB POWTARZALNY

2 sierpnia, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

W sposób powtarzalny, według określo­nych reguł można oddziaływać na rzeczy, jednak gdy w grę wchodzą osoby – uczniowie, którzy są całością indywidualną i niepowtarzalną nauczyciel […]