woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

SWOISTY AHISTORYZM

20 września, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Czyż nie od ewolucjo­nistów pozytywistycznych pochodzi głoszona przez niego idea, według której pytanie o  prawdziwość wiedzy naukowej jest pytaniem metafizycznym, nienaukowym,o  ile nie jest ono […]

boy in black hoodie sitting on chair

ZACHODZĄCE ODPOWIEDNIE ZMIANY

17 września, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Ahistoryzm tego rodzaju polega na wyprowadzaniu wszelkich zmian społeczno-historycznych ze zmian, ja­kie dokonały’ się „wewnątrz” poszczególnych jednostek psychofizycznie pojętych, przy czym – niezależnie od tego, […]