empty chairs in theater

WSKAZYWANIE UCZNIOWI

13 grudnia, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Ma on wskazywać każdemu uczniowi własną drogę uczenia się, zgodną z potrzebami poznawczymi, rozwiązywać wiele problemów wynikających z prze­mian społecznych, kulturalnych i gospodarczych, zmieniających się […]

man and woman sitting on chairs

W NOWYM PARADYGMACIE

8 grudnia, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Nauczyciel w nowym paradygmacie oświaty nie może skupiać się wyłącznie na przekazywaniu wiedzy. Staje się bardziej diagno­stykiem, specjalistą w zakresie udzielania pomocy uczniom w kry­tycznym […]