WSPOMAGANIE MŁODZIEŻY

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

Oznacza to, że jej zadaniem jest przede wszystkim wspomaganie młodzieży w dokonywaniu humanistycznych wyborów życiowych. Szczególnego znaczenia nabiera więc kształcenie ogólne, a potrzeba zmian w tym kierunku jest dziś większa niż kiedykolwiek dotąd.Można zatem stwierdzić, że współczesna cywilizacja i tendencje jej przemian stwarzają zapotrzebowanie na nowe idee edukacyjne. Determinujące je wyzwania ujawniają się na trzech płaszczyznach:ogólnocywilizacyjnej – wymagającej zwiększenia funkcji wy­chowawczej i kulturotwórczej edukacji oraz jej wykorzystania w wal­ce z patologiami życia społecznego i indywidualnego;dostosowania do intensywnie rozwijającej się cywilizacji in- fomiacyjnej – wymagającej wykształcenia człowieka zdolnego do funkcjonowania w tej cywilizacji oraz przygotowanego do wykorzy­stania wiedzy i umiejętności informatycznych i multimedialnych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!