red apple fruit on four pyle books

KSZTAŁCENIE BLOKOWE

18 lipca, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Kształcenie blokowe w klasach IV-VI cechuje się organizacją zajęć zgrupowanych w blokach przedmiotowych:przyroda – obejmująca świat materialny niestworzony przez człowieka, jego budowę i przemiany oraz […]

person holding click pen

Z NAUCZANIA BLOKOWEGO

3 lipca, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Z nauczania blokowego wyłączone są lekcje matematyki, wy­chowania fizycznego, religii i etyki. Dziedziny wiedzy, które naby­wają współcześnie dużego znaczenia, a nie zawierają się w treściach […]