man and woman sitting on chairs

POZIOM OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

29 lipca, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Szkoła ceni wysoki poziom osiągnięć uczniów, traktuje mło­dego człowieka całościowo, uczy twórczego, odkrywczego myślenia, daje możliwość poznania mechanizmów rządzących rzeczywistością, pojmowaną globalnie;Szkoła monitoruje i analizuje […]

boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

RÓŻNE CZYNNIKI

18 lipca, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Można wskazać różne czynniki, które wywierają wpływ na ja­kość pracy szkoły. Należą do nich: (1) program; (2) ocenianie, ewa- luacja i monitorowanie; (3) rola nauczycieli […]