boy in white long sleeve shirt writing on white paper

PRZEMIANY W OŚWIACIE

7 października, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Przemiany w oświacie są przede wszystkim reakcją na ogólniej­sze zjawiska, jakie występują w procesie transformacji ustrojowej, gdyż oświata jest zawsze częścią ogólnego ładu społecznego i […]