girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

NOWE REGULACJE

27 lutego, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

W nowych regulacjach prawnych wyraźnie rozróżniono dwa systemy oceniania: wewnątrzszkolne i zewnętrzne. Dotychczas ocena szkolna rozumiana była jako ustosunkowanie się nauczy­ciela do osiągnięć ucznia, czego […]

woman pointing at paper

OCENA JAKO INFORMACJA

25 lutego, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Ocena ma być infor­macją na temat rozwoju ucznia, a nie tylko subiektywną decyzją nauczyciela, określającą przekonanie uczącego na temat wiedzy czy braków w wiedzy ucznia. […]

eyeglasses with gray frames on the top of notebook

ANALIZA PRACY UCZNIA

22 lutego, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Analizę bieżącej pracy ucznia oraz sprawne formułowanie oceny ogólnej, stanowiącej formę raportu o postępach ucznia, powinna ułatwić nauczycielowi dobra znajomość celów nauczania i celów oceniania. […]

woman placing sticky notes on wall

WYMIENIONE CELE

8 lutego, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Wymienione cele określają wieloaspektowy charakter oceny wewnątrzszkolnej jako: najczęściej spotykanej, potocznie utożsamianej z samym oce­nianiem;związanej z systemowym wspieraniem rozwoju ucznia przez pomoc w kształtowaniu jego […]