boy in black hoodie sitting on chair

SILNA POTRZEBA

30 października, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Istnieje bowiem pilna potrzeba zwiększenia roli edu­kacji pojmowanej szerzej niż system szkolny, będącej wieloaspekto­wym procesem kształcenia gotowych do podjęcia nowych wyzwań ludzi, wyposażonych w zdolności […]

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

WSPOMAGANIE MŁODZIEŻY

26 października, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Oznacza to, że jej zadaniem jest przede wszystkim wspomaganie młodzieży w dokonywaniu humanistycznych wyborów życiowych. Szczególnego znaczenia nabiera więc kształcenie ogólne, a potrzeba zmian w […]

woman carrying white and green textbook

PROCESY INTEGRACJI

10 października, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Procesów integracji z Unią Europejską – wymagających pod­niesienia kwalifikacji i poziomu edukacji naszego społeczeństwa jako czynnika równoprawnej współpracy i konkurencyjności w ra­mach wspólnoty. Istotą przemian […]