a woman and a child

CHARAKTERYSTYKA WIEDZY PRAWOMOCNEJ

16 listopada, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Widoczne jest, iż Millowska charakterystyka wiedzy prawomocnej (wiedzy naukowej) zakłada – oprócz twierdzeń psychologii introspekcyjnej w jej wariancie psychofizyczno-fizjologicznym (reprezentowanym przez badania typu Wundta, Fechnera) […]

woman in blue tank top standing beside white wall

SKŁADNIKI WIEDZY NAUKOWEJ

7 listopada, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Millowska charakterystyka nomotetycznych składników wiedzy naukowej (uogólnień indukcyjnych) z grubsza rzecz biorąc odpowiada temu, co — z naszego punktu widzenia (tj. z punktu widzenia epistemologii […]