girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

ODNIESIENIE PRZEDMIOTOWE

27 maja, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Z kolei odniesienie przedmiotowe twierdzeń jakiegoś systemu wiedzy empirycznej ma dwoisty niejako charakter: z jednej strony twierdzenia te odnoszą się do otoczenia — poprzez doświadczenie […]

woman in blue tank top standing beside white wall

ROLA ZASAD

6 maja, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Rola owych zasad zdaje się ograniczać do „porządkowania”, dedukcyjnego systematyzowania możliwie licznej klasy uogólnień, a poprzez nie — do przeorganizowywania zawartych w nich treści doświadczalnych. […]