group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

PROBLEMATYKA TREŚCI

28 listopada, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

W nowocześnie pojętym doborze tre­ści kształcenia nie chodzi o ich selekcję, trafny wybór i optymalny układ, ponieważ nie pozwala na to cywilizacja „trzeciej fali” oraz […]

three person pointing the silver laptop computer

TENDENCJA ROZWOJOWA

12 listopada, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Nie można też pominąć określenia innych niż dotąd proporcji między wiedzą o przeszłości, teraźniejszości przyszłości. Więcej miejsca w nich zajmować powinna wiedza do­tycząca współczesności i […]

man in black jacket wearing white face mask

BOGACTWO I RÓŻNORODNOŚĆ

4 listopada, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Podobnie jak treści, pochodnymi celów kształcenia są metody nauczania, rozumiane jako systematycznie stosowany określony sposób postępowania w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych. Rozpatrując bogactwo i […]