group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

W NOWOCZESNEJ SZKOLE

31 października, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

W nowoczesnej szkole proces wychowania powinien być wyznacza­ny przez hasła: samookreślanie się, indywidualizacja zabiegów wy­chowawczych, uspołecznianie oraz powiązanie wychowania z ży­ciem. Wydaje się zatem, że […]

man in black crew neck t-shirt using black laptop computer

EKSPONOWANIE ROLI INICJATYW

13 października, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Eksponowanie roli inicjatyw uczniowskich, działań samorzą­dowych i samowychowawczych oraz uczestnictwa w życiu społecz­nym środowiska i kraju;wyrównanie startu i szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;stosowanie obok tradycyjnych […]