person using MacBook Pro

DOŚWIADCZALNE FAKTY

27 marca, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Uwzględnia wszak ona istnienie teorii wykraczających daleko poza to, co stwierdzić można w samym do­świadczeniu, a rozwój wiedzy charakteryzuje jako odpowiednie, radykalne przemiany jakościowe. Jednakże […]

woman in black coat sitting on chair

WIDOCZNA PŁASZCZYZNA

15 marca, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Widoczna wyraźnie w płaszczyźnie literalnie rekonstruowanych sformułowań (a więc w płaszczyźnie literalnego odniesienia przedmiotowego) niezgodność Millowkiej i Piagetowskiej charakterystyki wiedzy prawomocnej zdaje się wypływać z […]