person holding click pen

ZINTEGROWANE PROCESY

2 grudnia, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Procesy oceniania i nauczania są ze sobą ściśle zintegrowane. W każdej sekwencji procesu nauczania dokonywane winno być ocenianie wspomagające (wspierające), które nieustannie dostar­cza informacji o […]