boy in black hoodie sitting on chair

EUROPEJSKI WYMIAR EDUKACJI

28 czerwca, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Przez europejski wymiar edukacji rozumie się więc potrzeby wzmacniania u młodzieży poczucia toż­samości europejskiej, kształtowania postaw tolerancji, solidarności, poszanowania praw człowieka, umiejętności przestrzegania demo­kracji, wzbogacania […]

man and woman sitting on chairs

PRZEMIANY SPOŁECZNE

15 czerwca, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Przemian społecznych, kulturowych i edukacyjnych w świecie, których istotę i kierunek określano w raportach Klubu Rzymskiego (J. W. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza, 1982; E. […]

women's blue dress shirt

INNE SPOJRZENIE NA ZADANIA

1 czerwca, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Wiek XXI wymaga innego spojrzenia na zadania systemu edu­kacji w Polsce, która będzie przechodzić wiele zmian jakościowych, związanych m.in. z procesem przygotowania i realizowania progra­mu […]